ბეჭდვა

ბაკურიანი - 2020

 

პროგრამა

 

 

ბუკლეტის ამოსაბეჭდი PDF >>>>>>>>>>

საინფორმაციო წერილი >>>>>>>>

მომხსენებლის ანკეტა >>>>>>>>>>>>>>

მონაწილის სარეგისტრაციო ფორმა >>>>>>>>

სტუდენტის სარეგისტრაციო ფორმა >>>>>>>

წერილი ფირმებს >>>>>>>>>>>>>>>>>

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------